Cévní poradny

Poskytované služby v cévních poradnách

Cévní vyšetření tepen a žilního systému dolních i horních končetin a krkavic
Ošetření dospělých i mladistvých pacientů